Aktuellt

TV- nyheter om Hästunderstödd terapi

2019-08-19

Hästunderstödd terapi och rehabilitering upmärksammas i lokala och nationella nyheter.

Se och artikel nyhetsinslag här

 

Vetenskaplig publikation

2018-03-17

 

En systematisk litteraturstudie om hästunderstödda interventioner för personer med schizofrenidiagnos har nyligen publicerats. Artikeln finns tillgänglig här .

 

Välkommen till Bråddareds Häst

för Hälsa & Välbefinnande

 

Bråddareds Häst för Hälsa & Välbefinnande erbjuder hästunderstödda aktiviteter, terapi och rehabilitering liksom inspiration och personlig utveckling. Vi erbjuder också handledning och utbildning inom djurunderstödda aktiviteter och grön rehabilitering. Verksamheten är forskningsanknuten och utvärderas kontinuerligt vetenskapligt.