Aktuellt

Postkodstiftelsen beviljar medel för projekt i samverkan

2018-09-10

 

Bråddareds Häst för Hälsa & Välbefinnande medverkar  under 2018 och 2019 tillsammans med IFSAP Halmstad i ett projekt med syftet att undersöka effekterna av hästunderstödd terapi och rehablilitering för personer med schizofreni. Postkodstiftelsen beviljar medel för projektets praktiska genomförande. Projektet utvärderas av Högskolan i Halmstad. Läs mer här

 

Vetenskaplig publikation

2018-03-17

 

En systematisk litteraturstudie om hästunderstödda interventioner för personer med schizofrenidiagnos har nyligen publicerats. Artikeln finns tillgänglig här .

 

Välkommen till Bråddareds Häst

för Hälsa & Välbefinnande

 

Bråddareds Häst för Hälsa & Välbefinnande erbjuder hästunderstödda aktiviteter, terapi och rehabilitering liksom inspiration och personlig utveckling. Vi erbjuder också handledning och utbildning inom djurunderstödda aktiviteter och grön rehabilitering. 

Följ oss på: Facebook