Välkommen till Bråddareds Häst

för Hälsa & Välbefinnande

 

Bråddareds Häst för Hälsa & Välbefinnande erbjuder hästunderstödda aktiviteter, terapi och rehabilitering liksom inspiration och personlig utveckling. Vi erbjuder också handledning och utbildning inom djurunderstödda aktiviteter och grön rehabilitering. Verksamheten är forskningsanknuten och utvärderas kontinuerligt vetenskapligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Forskning bakom hästunderstödd terapi och rehabilitering

2022-12-01

Läs hur forskning och innovation bidrar till vidareutveckling av hästunderstödda insater här 

Hästars helande kraft

2021-01-19

UR samtidens förelsäning från Högskolan i Halmstad. Se föreläsningen här

Reportage om hästunderstödd terapi i Hippson 

2020-03-11

- Hästrelaterade aktiviteter gör skillnad för personer med psykisk ohälsa. Läs reportaget här.

Artikel i Vårdfokus om hästunderstödd terapi som omvårdnadsinsats

2020-01-21

— Hästarna skapar kontakt på ett otvunget sätt och man kan bara vara tillsammans.Läs mer här

SVT inslag om Hästunderstödd terapi

2019-08-19

Hästunderstödd terapi och rehabilitering upmärksammas i lokala och nationella nyheter.

Se artikel och nyhetsinslag här