Reportage om Hästunderstödd terapi i Sveriges Radio P4 Halland

2023-06-24                                                                                                                                                                                    Hästunderstödd terapi kan hjälpa många men studier krävs för evidens. Se inslaget här

Reportage i Hippson om Högskolan i Halmstads forskning om Hästunderstödd terapi

6/9/2023                                                                                                                                                                                                          Läs artikel i Hippson här

Forskning bakom hästunderstödd terapi och rehabilitering

2022-12-01

Läs hur forskning och innovation bidrar till vidareutveckling av hästunderstödda insater här 

 

Hästars helande kraft

2021-01-19

UR samtidens förelsäning från Högskolan i Halmstad. Se föreläsningen här

 

Reportage om hästunderstödd terapi i Hippson 

2020-03-11

- Hästrelaterade aktiviteter gör skillnad för personer med psykisk ohälsa. Läs reportaget här.

 

Artikel i Vårdfokus om hästunderstödd terapi som omvårdnadsinsats

2020-01-21

— Hästarna skapar kontakt på ett otvunget sätt och man kan bara vara tillsammans.Läs mer här

Artikel i Land om "Ridterapi"

2019-08-19

Ridterapi kan hjälpa personer med schizofreni. Läs mer här

SVT inslag om Hästunderstödd terapi

2019-08-19

Hästunderstödd terapi och rehabilitering upmärksammas i lokala och nationella nyheter.

Se artikel och nyhetsinslag här